Nyheder

2021

Fiber på Slesvigvej

Norlys er igang med at nedgrave tomrør på Slesvigvej og den sammenhæng er rabatterne blevet opgravet.

Norlys er nu i dag den 9-9-21 blevet kontaktet vedr. genetablering af rabatterne.

Formanden

______________________________________________________________________________________

2021

Nyt fra DOG: (afsluttet)

Hej
Der er sendt indkaldelse ud til jeres lokale formand i jeres
Grundejerforening omkring repræsentantskabsmødet i DOG, Dybbøl.
Hvis I ønsker at deltage, skal I tage kontakt til jeres formand.
Det afholdes onsdag d. 19/5 kl. 20 i Spejderhytten på Vaskilde.
Mødet bliver afholdt så vi overholder retningslinjer fra myndigheder, så
derfor vigtigt I kontakter jeres formand, hvis I ønsker at deltage.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Bo Hedegaard
Formand for DOG, Dybbøl
(Den Overordnede Grundejerforening)

_____________________________________________________________________________________

  • Der kan skrives til formanden via maillinket øverst til venstre på siden.
    Kun seriøse henvendelser besvares.
  • Generalforsamlingstidspunktet bliver igen rykket tilbage til foråret sådan som det står skrevet i vedtægterne.
  • I følge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts, men som det ser ud nu med forsamlingsforbuddet afventer vi hvad der sker med dette.
    Det betyder at det nok først bliver en gang i april, hvis alt går som forventet.
  • Kommunen har nu klippet hegnet langs gaden. Inden generalforsamlingen tages der kontakt til kommunen vedr. det videre forløb med hegnene.

Munck og Arkil har igangsat delvis asfaltering af opgravning efter fjernvarmeændringerne.
Dette arbejde ser nu ud til at være slut, selv om kvaliteten kan diskuteres